36M9KoHskUI3RWL3vUSWTGeYJGx7PT6ZlLbJmG_S

Projektet FAIR utreder eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen och har publicerat en unik sammanställning över den tekniska utvecklingen inom elflygsindustrin. Rapporten beskriver befintliga och framtida flygplansmodeller som drivs av batterier eller bränsleceller, gällande regelverk och behovet av ny flygplatsinfrastruktur.

Elektriska och hybrid-elektriska flygplan är i en stark utvecklingsfas och antalet flygplansmodeller under utveckling ökar alltjämt. I rapporten Electric Aviation 2021 – Technology overview som BioFuel Region författat inom Interreg Botnia Atlanticaprojektet FAIR sammanfattas det senaste inom fältet.

Elflyget ett spännande alternativ för regionala transporter

Resor med elflyg kommer vara en realitet redan under detta årtionde. Samtidigt går batteriutvecklingen snabbt framåt och kommer att möjliggöra resor upp till 300 km för passagerarflygplan designade för 50 personer omkring år 2030. För passagerarflygplan med 8–9 passagerare kan räckvidden vara så pass stor som upp emot 1 000 km.

  • Elflyget kommer vara ett spännande alternativ för regionala transporter. I dagsläget finns endast ett certifierat elflygplan som är på marknaden. Det är ett tvåsitsigt skolflygplan. I flygplanssegmentet med upp till 19 passagerare finns däremot flera hybrid- och helelektriska modeller som förutspås finnas på marknaden innan 2030, berättar Arne Smedberg, VD, BioFuel Region.

Redan idag finns flera flygande prototyper, men innan de kan tas i kommersiell drift behöver de genomgå en omfattande certifieringsprocess. För elflygplan behövs en certifiering av drivlina, dvs. elmotorn, och i flera fall innovativa designlösningar som syftar till att minska luftmotstånd och ökad prestanda.

Elflygplan kräver en förändrad markinfrastruktur på flygplatser och en viktig fråga för framtiden är utformning av en internationell standard för laddinfrastruktur. En sådan syftar till att minska osäkerheterna kring nödvändiga investeringar på flygplatser.

Omfattande kartläggningsarbete

För att tidigt kunna ta del av de positiva effekter och innovationer som utvecklingen inom det eldrivna flyget möjliggör behöver aktörerna i Kvarkenregionen förbereda sig. Projektet FAIR syftar till att öka kunskapen om elflyg, utreda möjligheterna och att kartlägga behov av tekniska investeringar som behövs för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen. BioFuel Regions rapport är en viktig kunskapsbas för att förstå hur elflyget utvecklas.

Utökat partnerskap

Kvarkenrådet är projektägare för FAIR som utgörs av ett brett partnerskap av både privata och offentliga aktörer. Projektets partnerskap utökades våren 2021 med norska representanter och samtidigt förlängdes projekttiden till den 31 oktober 2022. Nord Universitet och MidtSkandia blir därmed nya medlemmar i projektets arbetsgrupp och Nordlands Fylkeskommune, Brønnøy kommune, Alstahaug kommune, Helgeland Regionråd, Indre Helgeland Regionråd, Rana Utvikling och Nord Universitet tillkommer som nya finansiärer. Projektets huvudfinansiär är Interreg Botnia-Atlantica.

Ladda ner rapporten Electric Aviation 2021 – Technology overview här: https://www.kvarken.org/projekt/electric-aviation-2021-technology-overview/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *